Rezerwat Mewia Łacha

Rezerwat Mewia Łacha

Rezerwat Mewia Łacha jest jednym z najcenniejszych przyrodniczo obszarów nad polskim Bałtykiem. To jedyne miejsce, gdzie w sposób naturalny żyją bałtyckie foki. Rezerwat powstał w 1991 r. aby chronić kolonie lęgowe rybitw, ptaków siewkowatych i blaszkodziobych. Można tam spotkać blisko 300 gatunków roślin oraz blisko 120 gatunków ptaków wędrownych, w tym migrujących z Syberii biegusów zmiennych. Świetne warunki do żerowania znajdują tu różne gatunki mew, ostrygojady, kormorany, łabędzie, biegus rdzawy, sieweczki rzeczne i obrożne, kaczki lodówki, gągoł i czernica. Dla rybitwy popielatej ujście Wisły jest jedynym w Polsce stanowiskiem lęgowym. Występuje tu także największa w Europie koncentracja mewy małej. W sezonie wiosenno-letnim na terenie rezerwatu funkcjonuje obóz ornitologiczny Grupy Badawczej Ptaków Wodnych Kuling. Jej członkowie zajmują się ochroną przyrody i obrączkowaniem ptaków .

Zwiedzanie rezerwatu

Do rezerwatu można dojść plażą lub idąc wzdłuż Wisły z portu w Świbnie, gdzie znajduje się parking dla zmotoryzowanych. Po rezerwacie nie wolno poruszać się swobodnie, ale można skorzystać z wyznaczonej ścieżki edukacyjno – informacyjnej, prowadzącej po atrakcjach przyrodniczych. W okresie wakacyjnym, w wyznaczonych porach dnia, na wieży obserwacyjnej są organizowane spotkania edukacyjne z ornitologami.

Rejsy na foki  i ptaki

Na plaży oraz piaszczystych łachach tworzących się przy ujściu Wisły można spotkać foki, żyjące w swoim naturalnym środowisku. Wybrały sobie to miejsce ze względu na idealne warunki naturalne. Dzięki ochronie rezerwatu i zakazowi wstępu mogą się tam spokojnie osiedlać i rozmnażać, dlatego można na własne oczy zobaczyć je wylegujące się na plaży. Z portu w Świbnie natomiast, na rejsy wycieczkowe do ujścia Wisły, wypływają łodzie i kutry rybackie. W czasie około dwugodzinnego rejsu można równocześnie zobaczyć rezerwat od strony morza oraz podziwiać kolonie fok znajdujące się na łachach przy ujściu.