Rezerwat Mewia Łacha

Jest to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w polskiej strefie przybrzeżnej – miejsce, gdzie w sposób naturalny żyją bałtyckie foki. Rezerwat został utworzony w 1991 r. celem ochrony kolonii lęgowych rybitw, ptaków siewkowatych i blaszkodziobych. Można tam spotkać blisko 300 gatunków roślin oraz blisko 120 gatunków ptaków wędrownych w tym migrujących z Syberii biegusów zmiennych. Świetne warunki do żerowania znajdują tu różne gatunki mew, ostrygojady, kormorany, łabędzie, biegus rdzawy, sieweczki rzeczne i obrożne, kaczki lodówki, gągoł i czernica oraz rybitwa czubata i popielata (ujście Wisły jest dla niej jedynym w Polsce stanowiskiem lęgowym). Występuje tu największa w Europie koncentracja mewy małej. W sezonie wiosenno-letnim na terenie rezerwatu funkcjonuje obóz ornitologiczny Grupy Badawczej Ptaków Wodnych Kuling. Do rezerwatu można dojść plażą lub z portu w Świbnie, gdzie znajduje się parking dla zmotoryzowanych, idąc wzdłuż Wisły.

Po rezerwacie nie wolno poruszać się swobodnie w okresie lęgowym ptaków, czyli od 15 kwietnia  do 15 sierpnia. Jednak wytyczona została ścieżka edukacyjno – informacyjna, prowadząca po atrakcjach przyrodniczych rezerwatu „Mewia Łacha”. W okresie wakacyjnym, w wyznaczonych porach dnia, na ścieżce prowadzona jest przez Grupę KULING edukacja przyrodnicza połączona z obserwacjami.