Rezerwat Ptasi Raj

Rezerwat Ptasi Raj

Rezerwat Ptasi Raj powstał w 1959 r. jako ostoja ptactwa wodnego i błotnego. Znajduje się u ujścia Wisły Śmiałej, po stronie prawobrzeżnej. Zajmuje tereny leśne, dawne pastwiska, szuwary oraz plaże i dlatego jest atrakcyjnym terenem dla ptaków wróblowatych oraz wodno-błotnych związanych z trzcinowiskiem. Podczas migracji i zimowania zaobserwować można tu różne gatunki kaczek, łabędzi i gęsi, a także mew, rybitw i ptaków siewkowatych. Bogactwo i różnorodność wędrownych ptaków przyciąga więc drapieżniki: bieliki, sokoły wędrowne, myszołowy, jastrzębie i krogulce.

Zwiedzanie rezerwatu

Przez rezerwat Ptasi Raj prowadzi ścieżka dydaktyczna z tablicami informacyjnymi oraz dwiema dużymi wieżami widokowymi, które służą obserwacji ptaków wodnych. W wieży zlokalizowanej nad jeziorem Ptasi Raj znajduje się również platforma, w której można przenocować. Początek trasy i tablica informacyjna z mapą znajdują się przy wejściu do rezerwatu położonym przy pętli autobusu nr 186 w Górkach Wschodnich. Tu też zlokalizowany jest mały parking. Rezerwat można odwiedzać przez cały rok. Za względu na ochronę sieweczki obrożnej niedostępny jest jedynie odcinek plaży znajdujący się między jeziorem Ptasi Raj, a morzem, oraz Kamienna Grobla.

Górki Wschodnie

Rezerwat Ptasi Raj znajduje się w Górkach Wschodnich – dawnej osadzie rybackiej, będącej obecnie częścią Gdańska. Między zachowanymi  historycznymi  chatami rybackimi i dwiema wędzarniami  ryb swoje miejsce znalazły placówki naukowe – Stacja Ornitologiczna PAN oraz Stacja Biologiczna Uniwersytetu Gdańskiego. Pracownie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego mieszczą się w unikalnym budynku hali dawnego portu lotniczego wodnopłatowców z czasów Wolnego Miasta Gdańska. Warte odwiedzenia jest też Laboratorium Wydmowe będące miejscem życia dla kilku unikatowych nadmorskich gatunków roślin. Projekt jest realizowany przez Wydział Biologii UG od 2013 roku. Celem jest utworzenie na sztucznej wydmie miejsca hodowli i badań zagrożonych gatunków. Dzięki kładkom teren laboratorium można zwiedzać bez szkody dla wydmowej roślinności. Zwiedzanie jest możliwe pod warunkiem wcześniejszego potwierdzenia możliwości wstępu.

Górki Wschodnie

Zdjęcie: Jarosław Sadowski –   Stacja Biologiczna Uniwersytetu Gdańskiego.