Ujście Wisły

Obecne ujście Wisły powstało 31 marca 1895r.  Ogromna inwestycja, śmiały projekt, solidność wykonania – w efekcie przebito nowe ujście rzeki Wisły, co powstrzymało powodzie niszczące Gdańsk.

Nowe ujście Wisły - budowa przekopu w roku 1895
Źródło: Architekturmuseum Berlin – Inv. Nr. BZ-F 18,032.

 

Nowe ujście Wisły - budowa przekopu  w roku 1895
Źródło: Architekturmuseum Berlin – Inv. Nr. BZ-F 16,017.

Ujście Wisły powstało dzięki ogromnemu wysiłkowi ludzi

Zbudowano kanał o długości 7 km, szerokości 250-400 m, który otoczono wysokimi na 10 m wałami. Pod dnem przekopu ułożono materace z faszyny. Obciążono je ogromną ilością kamieni dostarczonych z wyspy Bornholm i Prus Wschodnich. Dzięki temu skończyła się seria powodzi, które wyrządzały Gdańskowi i całym Żuławom dotkliwe straty. Obecnie piaszczyste łachy u ujścia Wisły upodobały sobie foki szare, których duże grupy można podziwiać na plaży.

Foki na plaży przy Ujściu Wisły

W Świbnie znajduje się port rybacki, skąd można ruszyć na spacer wzdłuż ujścia Wisły i dotrzeć do rezerwatu Mewia Łacha

Stare ujście zmieniło nazwę i obecnie, ze względu na brak nurtu nazywa się Martwą Wisłą. Nowe i stare ujście dzieli różnica poziomów i w związku z tym w Przegalinie powstała śluza, która zapewnia swobodne przepływanie statków, barek i jachtów. Oddano ją do użytku w 1895 r. Śluza Północna jest niezwykle interesującym obiektem hydrotechnicznym. Od 1992 r. jest ona nieużywana i stanowi jedynie ciekawy obiekt historyczny oraz punkt widokowy na nową śluzę Południową, most zwodzony i żeglujące tą drogą jednostki pływające.

Od kilku lat, w związku zakończeniem prac hydrotechnicznych ujście Wisły jest żeglowne. Rzeka stale nanosi nowe osady, które blokują ujście. Konieczne jest systematyczne wydłużanie betonowych prowadnic i pogłębianie dna. Wyjście na Zatokę Gdańską to jednak szlak przeznaczony raczej dla doświadczonych żeglarzy. Często następują zmiany głębokości rzeki i można natrafić na duże fale wchodzące z morza. Kamienny brzeg i liczne sieci rybackie nakazują zachować wzmożoną ostrożność.

Wisła jest obecnie częścią Pętli Żuław. To licząca ponad 300 km sieć dróg wodnych łączących ze sobą miedzy innymi Wisłę, Szkarpawę, Nogat, Motławę, a także wody Zalewu Wiślanego. Dzięki powstałej infrastrukturze można płynąc kajakiem, jachtem, łodzią motorową lub coraz bardziej popularnym houseboatem przeżyć niezapomniana przygodę.